Corral Sahne: Altın Çağ İspanyol tiyatrosu sahne biçimi, avlu sahne.