Güzellik, yakışıklılık, görsel etkileyicilik ve simetri insanlık varolduğundan beridir önemli bir unsur olmuştur. Hele bu sahnede olmak, birşeyler sunmak ise nasıl görünüldüğü sorusu epey kafaları meşkul edebilir.